Παρακαλούμε προσδιορίστε τη βιβλιογραφία που επιθυμείτε στο πεδίο "Μήνυμα" με την εξής μορφή:

First national epidemiological survey on the prevalence of obesity and abdominal fat distribution in Greek adults. 
Kapantais E, Tzotzas T, Ioannidis I, Mortoglou A, Bakatselos S, Kaklamanou M, Lanaras L, Kaklamanos I.
Ann Nutr Metab. 2006;50(4):330-8. Epub 2006 Jul 3.