empakan logo

Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα με τον θεσμό της χρηματοδότησης νέων πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τα Καρδιομεταβολικά Νοσήματα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού παρέχεται οικονομική βοήθεια, ώστε να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα. Θα χρηματοδοτηθεί ένα ερευνητικό πρόγραμμα με ποσό ύψους έως 5.000,00€ ως οικονομική βοήθεια για το έτος 2019.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου  2018 

 
Προϋποθέσεις:

 • Ενεργά, Τακτικά και Πάρεδρα μέλη της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν., Έλληνες υπήκοοι που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Οι έχοντες ηλικία μέχρι και 45 ετών.
 • Το ερευνητικό πρόγραμμα δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από άλλον φορέα.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε μία μόνο πρόταση, ατομική ή ως μέλος ερευνητικής ομάδας.
 • Να μην είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. και της Επιτροπής Έρευνας. 

 
Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος από την Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.
 • Τίτλοι σπουδών (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα)
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της προκήρυξης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει άλλη υποτροφία ούτε θα λάβει κατά τη διάρκεια της παρούσης χρηματοδότησης
 • Επιστολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του Ερευνητικού Κέντρου ότι συμφωνεί με τη διενέργεια της μελέτης στο Κέντρο
 • Αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού πρωτοκόλλου
 • Πιστοποιητικά αφορούντα τη διαθεσιμότητα επιστημονικών και υλικοτεχνικών υποδομών που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή της έρευνας
 • Αναλυτικός προϋπολογισμός (αναλώσιμα, αμοιβές

 
Υποχρεώσεις ερευνητή:       

 • Ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την Επιτροπή Έρευνας και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. για την πρόοδο και εξέλιξη της μελέτης. Βάσει της προόδου της εξέλιξης της μελέτης και του προσεχούς προγραμματισμού της θα γίνεται η τμηματική εκταμίευση του ποσού της χρηματοδότησης.
 • Εάν ο υποψήφιος δεν κάνει χρήση της χρηματοδότησης εντός εξαμήνου χάνει τη χρηματοδότηση, η οποία δίδεται στον πρώτο επιλαχόντα.
 • Σε κάθε δημοσίευση που θα προέρχεται από δεδομένα της μελέτης θα γίνεται μνεία ότι η εργασία χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν. .
 • Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα  δικαιολογητικά  των  υποψηφίων θα υποβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα εξετάζονται από Επιτροπή, η οποία θα λαμβάνει την τελική απόφαση.

 
 

Αθήνα 21 Νοεμβρίου 2018

Επιτροπή Έρευνας και Εκπαίδευσης Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.

 

 

T2D TREATMENT

Το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής σειράς "UNLOCKING THE BARRIERS TO OBESITY & T2D TREATMENT" αποτελείται από 4 webinars:

    * Webinar 1: "HOW TO INCREASE REFERRALS FOR TREATMENT?" | 08 Οκτωβρίου 2018 |18:00 - 19:00 CEST

    * Webinar 2: "HOW TO DRIVE ACTIVATION AND ENGAGEMENT OF POLICY MAKERS?" 12 Νοεμβρίου 2018 | 18:00 - 19:00 CET

      * Webinar 3: "WHAT IS THE ROLE OF THE PATIENT?" | 10 Δεκεμβρίου 2018 | 18:00 - 19:00 CET

      * Webinar 4: "THE GREAT DEBATE" | 09 Ιανουαρίου 2019 | 18:00- 19:00 CET

Αξίζει  να σημειωθεί ότι το 1ο webinar που θα αναμεταδοθεί στις 8 Οκτωβρίου έχει πιστοποιηθεί με 1 CME point από το Γερμανικό Ιατρικό Επιμελητήριο, ενώ οι συμμετέχοντες δύναται να λάβουν επιπλέον CME point εάν ολοκληρώσουν επιτυχώς την αξιολόγηση στο τέλος του webinar. Για τα υπόλοιπα 3 webinars έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πιστοποίηση. Το ακροατήριο που στοχεύει αυτή η εκπαιδευτική δράση είναι γενικοί χειρουργοί που ασχολούνται με την χειρουργική της παχυσαρκίας, διαβητολόγοι, ενδοκρινολόγοι, καθώς και γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης που εμπλέκονται στη θεραπεία των ασθενών με παχυσαρκία και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Διαβάστε εδώ το σχετικό ενημερωτικό έντυπο.

irakleip

 

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα "Η Νόσος Παχυσαρκία & η Αντιμεπτώπισή της" στις 8 Δεκεμβρίου 2018, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel από τις 9:00 έως τις 14:30. Η είσοδος είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

poros

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας διοργανώνει την 3η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση της ΕΙΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 9 Σεπτεμβρίου 2018 στον Πόρο, στο ξενοδοχείο POROS IMAGE.

Η συνεχιζόμενη παγκόσμια αύξηση της παχυσαρκίας, καθώς και των συνεπακόλουθων επιπλοκών της, καθιστούν αναγκαία τη βαθύτερη κατανόηση και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της. Για το λόγο αυτό 3η Μετεκπαιδευτική Συνάντηση της ΕΙΕΠ, με τίτλο «Η αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας και των Επιπλοκών της στην καθημερινή κλινική πράξη» αποσκοπεί στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση των ιατρών για την κατανόηση και την αξιολόγηση της νόσου της παχυσαρκίας, ως την αντιμετώπιση και τη γενικότερη θεραπευτική της προσέγγιση.

Διακεκριμένοι εκπαιδευτές θα διευρύνουν τους επιστημονικούς μας ορίζοντές, συμβάλλοντας στην εμβάθυνση στα θέματα παχυσαρκίας και καλύπτοντας την ανάγκη για Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση μέσω διαδραστικών ομιλιών και ανάλυσης περιστατικών καθημερινής κλινικής πραγματικότητας.

Διαβάστε εδώ το επιστημονικό πρόγραμμα.

dt

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
 

Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας εκφράζει την βαθύτατη λύπη της για την τραγωδία που έπληξε τον τόπο μας .

Στέλνει  τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων,  προσφέρει την αμέριστη συμπαράστασή της στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές και εύχεται ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.
Τα μέλη της Εταιρείας είναι στη διάθεση της πολιτείας για οτιδήποτε χρειαστεί.


Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΙΕΠ,         

                                          Λεωνίδας Λαναράς                                                                        Ευθύμιος Καπάνταης
                                          Πρόεδρος                                                                                       Γεν. Γραμματέας