Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το καταστατικό της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας εδώ.