Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις επιστημονικές εκδηλώσεις

Είσοδος

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα νέα και τις ανακοινώσεις μας

Είσοδος

Νέα & Ανακοινώσεις

Στοιχεία ενεργών μελών ΕΙΕΠ

Είσοδος

Ενεργά Μέλη

We have integrated a awesome Page Preloader, this is a simple Module which can be assigned to specific pages or to your whole site. For example, simply activate it on pages where you have heavy Images to load to get a nice preloading of this Site only.

  • Choose a Individual Background Color for the Preloader
  • Use simple animated Gifs, 5 are already included for light and dark Backgrounds
  • Setup the Time the Preloader should fade out

Demo

You have already seen it as you have opened this site. Click the below Button to reload this Page.

Show me the preloading


How to use

This function is made with an simple joomla module which is included in the download package of this theme.